Машинний переклад. Експеримент. Частина 2

Man-vs-MachineУ першій частині мого експерименту я змагався з програмою-перекладачем у перекладацькій майстерності. Що ж, робот виявився дуже швидким і безкоштовним. А я виявився… прискіпливим.

Зробивши машинний переклад уривку художнього тексту (із роману сучасного американського письменника Мітча Елбома) за допомогою спеціалізованої програми-перекладача “Google Translate”, ми дійшли висновку, що дана програма зробила переклад, який дозволяє приблизно зрозуміти зміст оригіналу (проте, із деякими застереженнями), але здійснений за допомогою “Google Translate” переклад, все ж,  не можна вважати автентичним.

До помилок, що особливо спотворюють зміст оригіналу та ускладнюють його розуміння при передачі українською мовою, відносяться як граматичні (у меншій мірі; наприклад, “Мати Едді принесла йому склянку води”, а не запропоноване “Google Translate” “Мати Едді приніс йому склянку води” – невірний рід дієслова в минулому часі), так і лексичні (у значно більшій мірі), наприклад:

Оригінал
Машина
Людина
WAS THE PIER SO BAD?Був пірсу так погано?НЕВЖЕ НА ПІРСІ БУЛО ТАК ПОГАНО?
you can't tell Tuesday from Thursday.ви не можете сказати вівторок з четверга. ти ... не в змозі відрізнити вівторок від четверга.
ride manПоїздка людинаРобітник на атракціонах
You picked yourself upТи вибрав собі настрійТи взяв себе в руки
Eddie shot her a look.Едді кинув на неї погляд.Едді зиркнув на жінку.
Some father, huh?Деякі батька, так?Ото батько, так?
Eddie felt a rumbling of anger.Едді відчув бурчання гніву.Едді відчув, як у його грудях наростає гнів.
he kept rubbing his hands over his forehead and down his noseпродовжував потираючи руки на лоб і на кінчик носапостійно потирав руками чоло та ніс.
house-dressбудинок-платтядомашню сукню

Дослівний переклад значної кількості місць перекладеного уривку “знищує” його літературну цінність, перетворює оригінальні авторські слова на пересічний текст зі слабкими смисловими зв’язками.

Тож, у разі використання програми-перекладача для перекладу текстів, які не є набором найпростіших речень (а тексти, які виникає потреба перекладати на практиці, є складними або занадто складним для програми-перекладача у 99% випадків), потрібно усвідомлювати, що така програма не справиться із завданням точного (і бодай у достатній мірі достовірного) відтворення смислово-лексичного наповнення тексту оригіналу. І ця нездатність усіх програм-перекладачів адекватно перекласти будь-яку суперсинтаксичну одиницю (абзац, текст) перш за все пов’язана із тим, що ці програми є абсолютно нечутливими до контексту та прагматики тексту, без яких людська мова перестає бути людською.

Тож, для того, щоб програма-перекладач змогла адекватно перекласти текст іншою мовою без необхідності його подальшого (і здебільшого глибинного) трансформування відповідно до системи норм мови-реципієнта,  таку програму-перекладач потрібно навчити сприймати контекст та ситуативну дійсність написаного (себто аналізувати мовні знаки “нешаблонно”,  із розумінням конкретної ситуації, яку створюють ці мовні знаки у своїй унікальній сукупності), опираючись на багатющий досвід мововживання, накопичений у свідомості народу як носія певної мови загалом та усіх його представників зокрема.

Отже, хоча останнім часом у світі йде мова про те, що з розвитком високих технологій потреба участі людини у процесі перекладу з мови на мову відпаде, висновки лінгвістів і дані різних галузей науки вказують на те, що людський розум ще довго буде перевершувати будь-який комп’ютер у справі перекладу (і не тільки), адже перекладач має справу із мовою, яка є живим та динамічнимфеноменом із багаторівневою природою; і найкраще аналізувати й розуміти її внутрішню суть, а не формальні ознаки, може тільки її живий носій і її рушійна сила – людина.

Іншими словами, допоки мову використовують люди, жодна машина не зможе її інтерпретувати (а, отже, й перекладати) краще за людину. Тому гадаю, що нам, перекладачам, зараз ще немає підстав боятися, що наша професія буде узурпована комп’ютерами й технологіями, а ми будемо залишені без роботи.

Поділитися в соціальних мережах

Share to Google Plus

1 коментар

  1. […] певних висновків, і я ними радо з Вами поділюся в другій частині мого […]

    Відповіcти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *